Co říká Václav Svrček z ottobock

Otto Bock ČR s.r.o.Vážený pane řediteli,
rád bych se s Vámi podělil se zkušenostmi a změnami v naší společnosti. S Vaší firmou spolupracujeme již více jak tři roky. Za tuto dobu se v naší firmě udály pozitivní změny, o kterých se chci s vámi podělit.

Za dobu spolupráce nám vzrostl obrat o více jak 30 %, rozrostl se počet kmenových zaměstnanců a stoupla efektivita práce. Podařilo se nám vstoupit na trhy, které pro nás byly dříve nedostupné. Dnes jsme v některých odvětvích leadry trhu. Stále více pracujeme na etickém a morálním růstu zaměstnanců, což je pro naši společnost skoro tabu.

Jak jsme toho dosáhli?

Především je to díky systému, který jsme ve spolupráci s Vaši firmou zavedli a neustále zdokonalujeme. Je to produktová struktura „ORGBOARD“. V první řadě bylo nutné vyškolit vedení společnosti a to zejména poradní sbor ředitele. Tím se nastolila jednotná platforma a sjednotilo se odborné názvosloví synchronně s organizační produktovou strukturou. Následně bylo nutné uvést celý projekt v život. Využili jsme kreativní možnosti lektorů Business Success a vytvořily jsme školící semináře pro zaměstnance společnosti. Cíl byl jasný – sjednotit myšlení lidí z činnostního pojetí na produktové. Za tímto účelem proběhla řada seminářů a následně i kurzů. Je nemyslitelné rozvíjet společnost bez školení zaměstnanců. Tato investice se nám samozřejmě vrátila, neboť zásady a pojmy jsou vyzkoušené léty praxe a praktičnost všech informací a postupů vychází z reality podnikatelského života.

Závěrem bych chtěl ocenit Vaši etickou a morální formu způsobu spolupráce a ocenit Váš systém poradenství, nabídek a spolupráce.

Náš růst znamená i výrazný posun v oblasti péče o naše postižené spoluobčany jak na úrovni fyzické, ale i psychické. Etický přístup k rozvoji našich produktů v oblasti dětských postižení byl oceněn cenami na veletrzích Hospimedica 2007 a Pragomedika 2008.

Přeji Vám úspěšný rozvoj Vaší společnosti a mnoho spokojených a kreativně naladěných klientů.

S pozdravem

Ing. Václav Svrček
jednatel společnosti
Zruč – Senec dne 17. 7. 2008
Referenční dopis ke stažení ve formátu PDF.