Publikace

Na seminář se nedostane každý, ale jednou z možností, jak dát podnikatelům cenné rady i bez osobní účasti na seminářích, jsou publikace, články a knihy.
Zde najdete některé z nich…

Jak získat čas?

Jak získat čas?Podle průzkumu nemá 84 % manažerů potřebnou metodiku na to, jak efektivně využít čas, a jsou tedy nuceni zažívat situace, kdy jim ve firmě, v rodině, nebo v jiné oblasti života „ujíždí vlak“. Některé události se jednoduše dějí a oni mnohem spíše doufají v dobrý konec, než aby měli stav pod kontrolou a sami určovali směr a tempo vývoje v oblastech, za které jsou zodpovědní. Není to tím, že by člověk nepracoval, nesnažil se naplno, seč může.
Čas je horké téma dnešní doby, a mým záměrem je inspirovat Vás několika jednoduchými praktickými tipy k poznání, že je možné ho pro sebe získat více a hospodařit s ním.

Tištěnou verzi brožury objednejte zde

 

Jak efektivně vést porady?

Porada, briefing, meeting – při vyslovení těchto slov nemíváme v mnoha případech příjemné pocity. Tato brožura obsahuje tipy a praktická cvičení, jak vést porady aniž bychom měli pocit, že musíme hovořit k někomu, kdo je pasivní, otrávený či znuděný.

Hledisko účastníků porady bývá podobné – musí poslouchat něco, co je odtržené od reality, musí poslouchat někoho, kdo tomu podle nich až tak nerozumí, musí akceptovat pravidla a opatření, která jim nedávají smysl, a jsou nucení se spolupodílet na něčem, s čím se neztotožňují, a být aktivní. Negativní emoce a únava jsou častými průvodními znaky porad.

Tistěnou verzi brožury objednejte zde

 

Nejdražší chyby při zaškolování

Přijetí nového pracovníka bývá spojeno s řadou otazníků. Bude to pracovitý člověk? Bude se řídit pokyny nadřízeného a spolupracovat s kolegy? Bude se chtít učit a přizpůsobit?

Jak co nejefektivněji zaškolit pracovníka na jeho postu?

Každá personální změna může být neskutečně drahá a frustrující. A může také být příjemnou životní etapou nového zaměstnance, díky které získá vůči firmě skutečně silnou důvěru a pocit sounáležitosti s ní.

Tištěnou verzi brožury objednejte zde

Trumfy pro úspěšný marketing

Trumfy pro úspěšný marketing, Pavel Ranc

Marketing musí usnadnit obchod, vytvářet obchodní příležitosti, zvyšovat důvěru a zájem zákazníků.

Máme schránky přeplněné propagačními letáky, v e-mailech nacházíme mnoho nevyžádané a otravné pošty, z billboardů, televizorů, rádia i internetu jsme bombardování reklamou, ale zároveň jsme si také jistí, že bez propagace to nepůjde.

Nabídka převyšuje poptávku a většina firem má velkou konkurenci. Ve snaze prodat produkt či službu a udržet si zákazníka tedy vyvstanou logické otázky: jakým způsobem to dělat a jak přitom neutratit za reklamu všechno, co firma vydělá.

Tištěnou verzi brožury objednejte zde

 

Pracovní sešity

Jak sepsat klobouky?

Jak sepsat klobouky_pavel ranc_business success_obálkaKlobouk je slangový výraz pro kompletní popis práce jakékoli pracovní pozice. Je to šanon nebo složka s materiály, které obsahují, jak se co dělá. Firma v klobouku jednoznačně definuje svým pracovníkům, co se od nich očekává při práci na dané pracovní pozici.
Mnoho manažerů si možná řekne – „To ničí kreativitu, nikdo to stejně nebude ani číst, a kdyby to i četli, tak tomu nebudou rozumět. A vůbec, já jako šéf nemám prostor pak kontrolovat, jestli to tak i dělají.“ Snad zbývá už jen doplnit – „Stejně na to nemáme čas, protože musíme velmi tvrdě pracovat.“

Může to být i váš případ?

Tištěnou verzi sešitu objednejte zde

Jak hodnotit a odměňovat zaměstnance?

pavel ranc_jak hodnotit a odměňovat zaměstnance_business success_pracovní sešitK nejzákladnějším povinnostem každého manažera patří hodnocení podřízených a toto hodnocení má často přímou vazbu na odměňování. Hodnocení může zaměstnance motivovat, může ho povzbudit a zlepšit jeho výkonnost, může mu přinést pocit užitečnosti a naplnění. Na druhou stranu jej může také odradit, vzít mu pocit prospěšnosti a demotivovat ho. Pokud je nesprávné a ještě navíc ovlivňuje výši mzdy, morálka i výkonnost zaměstnance klesne a může od vás i odejít.
Dobrý, jednoduchý a objektivní systém hodnocení vám dokáže usnadnit práci, zlepšit vztahy, zvýšit pracovní morálku a výkonnost zaměstnanců a zároveň preventivně snížit fluktuaci.

Tištěnou verzi sešitu objednejte zde

Jak efektivně využívat firemní organizující tabuli?

pavel ranc_jak efektivně využívat firemní organizující tabuli_business success_pracovní sešit_orgboardNutnost firmu organizovat si uvědomuje mnoho majitelů firem a manažerů. Činnost nebo práce, kterou firma musí nutně provádět a která není nikomu přidělena oficiálně jako zodpovědné osobě, vždy skončí na stole šéfa. Koho by bavilo řešit stále dokola otázky, jako kdo má co na starosti, kdo za co zodpovídá, za co je kdo placený, co s problémem, který nastává jednou za čas, a co se záležitostmi, které se zdají být dlouhodobě neřešené systémově?
Navíc se k tomu často přidá nárůst produkce a to, co začalo přetížením vedení, nyní vypadá jako katastrofa, která může být fatální.

Tištěnou verzi sešitu objednejte zde

 

 

Články v časopisech

Mé články jsou Vám volně k dispozici ve formátu PDF. Na otevření potřebujete Adobe Reader.

Lobby 6/2009 Chcete zvýšit příjem? Pracujte na důvěře.

Výběr 2/2007 České firmy po 15 letech a stres podnikatelů?

Lobby 10/2007 Účinná propagace pod milion.
Lobby 5/2007 Firemní anarchii odstraní popisy práce.
Lobby 2/2007 Náhlé odchody schopných – neřešitelný problém?

Lobby 10/2006 Udržte si dobrý firemní kredit a solventnost.
Lobby 7/2006 Nepřítel expanze firem? Neschopnost studovat!
Lobby 6/2006 Jak vyzrát na stres.
Lobby 3/2006 Máte firmu a chybí vám čas? Organizujte!

Lobby - list pro podnikatele a manažery