Způsob práce

Trenérství

Pavel Ranc jako lektorPřednášení na seminářích se výrazně liší od běžné školní výuky. Díky tomu, že máme k dispozici metodiku správného studia, využíváme všech možností efektivní výuky. Pro účastníka semináře nezačíná spolupráce přímo na semináři, který si zaplatil, ale ještě předtím. S každým účastníkem je třeba pojmenovat oblast, ve které se při své pracovní činnosti pohybuje, a dosáhnout toho, aby si uvědomil, co mu jde dobře, a naopak co potřebuje zlepšit, a tedy – jaká oblast informací mu chybí. Tento před-krok je velmi důležitý.
Aby byl seminář pro účastníka od začátku efektivní, musí mít účastník motivaci pro účast a musí vědět, v čem mu seminář pomůže se zlepšit. Na semináři samotném potom sedí účastník, který ví, proč tam je, co mu lektor má odevzdat a jaký to bude mít pro jeho práci a život přínos. Lektor na našich seminářích pracuje s malou skupinou lidí, jeho přístup k nim tedy může být velice individuální. Hlavní zodpovědností lektora je plně respektovat pracovní a někdy také soukromou situaci účastníků a jejich potřeby. V souladu s tím pak předávat informace, které je inspirují a nasměrují ke zlepšení toho, co zlepšit potřebují. Dává dostatečné množství příkladů, které přednášené principy přenáší do praktického života, a umožňuje tím jejich snazší aplikaci. Každé nepochopení účastníků znamená zastavení semináře, lektor vysvětlí vše, čemu nebylo rozumět. Důraz klademe na jednoduchost, srozumitelnost a použitelnost předávaných informací – to jsou parametry kvality semináře i lektora.

Konzultace

Pavel Ranc konzultuje u klientaKonzultace je způsob práce s klientem, který má po semináři problematiku pojmenovanou a má nad ní potřebný nadhled. Konzultant ho prostřednictvím kladení správných otázek přivádí k rozhodnutí, která jsou třeba udělat, aby se stav věcí změnil. Poskytuje mu příklady a doplňující informace, jejichž absence by klienta zastavila v aplikaci poznatků ze semináře. V případě velmi kompetentních klientů je možné konzultovat e-mailem nebo telefonicky, ale nejefektivnější je osobní rozhovor, kdy může konzultant vnímat reakce klienta, míru jeho porozumění a schopnosti aplikovat.

Koučování

Dobrý kouč musí být hlavně skvělým praktikem. Zodpovědností kouče je ukázat klientovi, co má dělat, a pak dohlížet, aby si klient opakovaným prováděním konkrétního úkolu vypěstoval rutinu. Tak jako se v autě učíte řadit tak dlouho, dokud to neděláte úplně přirozeně a bez nutnosti uvažovat nad tím, co děláte. Kouč by měl dosáhnout stavu, kdy jeho klient dělá správné věci téměř přirozeně. Každý golfista, který měl při ve svém tréninku k dispozici dobrého kouče, ví, jak důležité je vypěstovat si správné návyky a jak tyto návyky zefektivní hru. Stejné je to i s pracovními návyky – pokud jsou dobré, práci šetří, pokud ne, práci přidělávají.

Pavel Ranc s klienty